Van Dam en Ploumen geven aftrap voor IMVO-convenant Land- & Tuinbouw

“We staan voor een grote uitdaging. Daarbij speelt ook de land- en tuinbouw een belangrijke rol. Internationaal, zowel als het gaat om de voedselproductie, maar tegelijk ook, vanwege het klimaat, het probleem van en de bijdrage aan de opwarming van de aarde en het verbruik van grondstoffen.” Met deze woorden begint staatssecretaris Martijn van Dam van landbouw de ‘StartTop’ voor het IMVO-convenant Land- en Tuinbouw, maandag 3 oktober 2016 op de Eemlandhoeve in Bunschoten. IMVO staat voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord ondernemen. Met de StartTop is de reis naar een IMVO-convenant voor de Nederlandse Land- en Tuinbouw officieel begonnen.

DSC05542

Staatssecretaris Martijn van Dam neemt een 'gouden greep' in ontvangst van Jan Huijgen

De staatssecretaris tekent samen met minister Ploumen van Internationale Handel en Ontwikkelingssamenwerking, LTO Nederland, Vakbond FNV en verschillende betrokken maatschappelijke partners voor een route die eind dit jaar moet leiden tot een convenant met daarin afspraken om internationale vraagstukken aan te gaan pakken. De vraagstukken waar het om gaat zijn samen te vatten in vier thema’s:

- opwarming van de aarde (klimaat),
- grondstoffen als soja (biotisch) en fosfaat (abiotisch),
- eerlijke prijs / ware prijs / volhoudbare prijs – zowel hier als elders,
- dierenwelzijn.

DSC05547
Van Dam: “Omdat die hele voedselketen steeds meer een internationale keten is, steeds meer verweven is, doet het er enorm toe: wat je hier doet, heeft een effect op wat er aan de andere kant van de wereld gebeurt.”

De inzet van het convenant is dat Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen concreet wordt op het boerenerf. Daarvoor is ook een proefproject in de maak om met 100 IMVO-boeren concrete oplossingen te vinden voor de genoemde thema’s.
Van Dam vindt het belangrijk dat zowel Ploumen als hij beide op de StartTop aanwezig zijn: “Daarmee wil ik aangeven dat wij vanuit het kabinet allebei deze stap naar een IMV-convenant van harte ondersteunen.”

 

De StartTop is in de afgelopen maanden voorbereid door kwartiermaker Jan Huijgen, boer van de Eemlandhoeve. Hij benadrukt het bijzondere van een convenant: “Het is een bijzonder proces: vertrouwen opbouwen, elkaar in de ogen kijken en een handreiking doen.” Boeren alleen kunnen zo’n convenant niet tot een succes maken, zegt Huijgen. Als winnaar van de 3e Mansholtprijs komt hij met een variant op een oude uitspraak van Mansholt: “Burger- en boerensolidariteit verzekert welvaart en legt de grondslag voor culturele en geestelijke ontplooiing van stad en platteland.”

DSC05624 DSC05550

Namens LTO zette Hans Huijbers zijn handtekening onder de reisroute naar het convenant. Hij noemt het IMVO-convenant een enorme uitdaging. Heel veel leden van LTO zijn boeren die het al niet gemakkelijk hebben en die zitten niet op weer nieuwe regels of richtlijnen te wachten. Huijbers weet dit, maar hij gelooft in de integrale aanpak die de voorgestelde reisroute inhoudt, ook al moet die samen met alle betrokken partners nog concreet ingevuld gaan worden. “Durven wij de weg op? Want de weg is niet gebaand. De weg is niet helemaal helder. En dat is best eng. Ik moet namens een sector ondertekenen. Ik onderteken, maar er zijn 77000 boeren in Nederland die mij met glazen ogen aan gaan kijken: ‘IMVO-convenant ondertekenen – wat gaan we dan doen? Met alle gezeik dat we in Nederland al hebben – hou toch op man!’ Toch geloven wij erin.”

 

DSC05583DSC05619DSC056072016-10-14-PHOTO-00000003

De ondertekenaars van het ‘plakkaat’ krijgen allen een ‘gouden greep’ uitgereikt. Van links naar rechts: Hans Huijbers – LTO, Jelmer Vierstra – Natuur & Milieu, Iris Bouwers - NAJK. Geheel rechts: het 'plakkaat' IMVO-convenant L&T

DSC05631DSC05637DSC05754

Jorrit Kiewik – Youth Food Movement, Henk Jochemsen – Prisma/de ICCO-Cooperation en Gerben van der Meulen- FNV

Lilianne Ploumen is als minister van buitenlandse handel en internationale samenwerking verantwoordelijk voor het IMVO-beleid: “Inhoudelijk ben ik natuurlijk zeer gedreven om met iedereen die hier is en al die andere mensen die hier nu niet zijn maar die mee hebben gewerkt, om met hen allemaal te werken aan een convenant tussen overheden, vakbonden, maatschappelijke organisaties, land- en tuinbouwers. Om te kijken: hoe kunnen we nu vanuit Nederland, en soms gewoon vanuit ons eigen erf, ons eigen aan- en inkoopgedrag – hoe kunnen we nu bijdragen aan een betere wereld. Ik ben erg blij dat er steeds meer bondgenoten zijn voor die aanpak.”

DSC05786

Ploumen hoopt dat de StartTop snel tot resultaat leidt: “Het is de start van de reis. Je kunt heel lang doen over een reis. Dat kan. Maar ik zou u toch tot spoed willen manen.”

Voor meer informatie over dit convenant-traject, E: kwartiermaker@eemlandhoeve.nl |T: 033-2999200

 

Leave a Reply

Sorry, you must be logged in to post a comment.

Magento Appliance - Powered by TurnKey Linux