Missie

'De verbinding leggen tussen boer en burger', dát is de missie van de Eemlandhoeve. Dit gebeurt onder andere door een stapsgewijze ontwikkeling van de Eemlandhoeve als boerderij naar een klein dorp met verschillende functies, en een regionalisering van de voedseldistributie. Daarvoor is allereerst uitbreiding van bestaande hoeve nodig, maar uiteindelijk moet dit ook uitgebreid worden naar de rest van het land.

De stichting vrienden Eemlandhoeve geeft certificaten uit om de toekomstplannen zoals bovenstaand beschreven te kunnen financieren. De waarde van deze certificaten is €1.000,- De vergoeding van de certificaten is 50 Eemlandhoevepunten per jaar. Voor deze punten kunnen producten en diensten van de boerderij worden aangeschaft. De certificaten hebben geen koersverloop. De waarde blijft dus altijd hetzelfde. Certificaathouders kunnen na de looptijd hun certificaat aflossen, verlengen of doneren. Voor verdere uitwerking: zie het prospectus.

Iedereen die zich verbonden voelt met het gedachtegoed van de Eemlandhoeve is vrij om te participeren in het vriendenproject. Er zal eerst een kennismakingsgesprek gehouden worden om deze verbintenis tussen participant en boer vast te stellen. Dit zal gebeuren door een daadwerkelijk gesprek, of naar aanleiding van het kennismakingsformulier wat men kan invullen op internet. Dit formulier is een enquête zodat we kort kennis kunnen maken met de beweegredenen van de eventuele participant. Op de Eemlandhoeve zijn de woorden 'verbonden zijn' en 'vrienden' een groot goed, daarom is het belangrijk om een relatie (aangemoedigd door middel van het kennismakingsgesprek of -formulier) op te bouwen met participanten.

Magento Appliance - Powered by TurnKey Linux